Ponad 42 mln zł na edukację i 32 mln zł na drogi. Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2021 rok

Jba
Prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał do Rady Miejskiej Łomży projekt budżetu na 2021 rok. Zakłada on dochody w wysokości 442.033.664 zł oraz wydatki na kwotę 454.490.417 zł. Planowany budżet wydatków majątkowych ukierunkowany jest na inwestycje drogowe. Na przebudowę ulic włodarz chce przeznaczyć w sumie ponad 32 mln zł.

Dochody bieżące budżetu miasta wyniosą 401.253.591 zł, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie 40.780.073 zł.

– Na wysokość planowanych dochodów majątkowych mają wpływ zewnętrzne źródła finansowania inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na dochody bieżące wpływają głownie dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania zlecone oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, co wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania oraz zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Najwyższy wzrost dochodów jest przewidywany w pozycji dochody zlecone bieżące i wynika z wyższych kwot dotacji na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Natomiast niższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

– Liczymy jednak na wzrost tych dochodów w ciągu roku, ponieważ wnioski o dofinansowanie zostały złożone na dużo wyższe kwoty niż przyjęto do planu budżetu – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Udział Miasta w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT i PIT) zaplanowano wyższe o 1,88% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 68.220.923 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 386.269.494 zł.

– Liczymy, że w trakcie roku plan wydatków w tym zakresie znacznie wzrośnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na projekty, na które miasto złożyło już wnioski – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Czytaj też: Łomża z nowej perspektywy. Miasto z lotu ptaka zaskakuje

Budżet ukierunkowany na inwestycje drogowe

W sumie ponad 32 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. w 70% finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. To m.in. ulice: Grabowa, Jaworowa, Bursztynowa, Kazimierza Pułaskiego, Strażacka, nowe drogi w rejonie ul. Księcia Stanisława, czy też budowa tzw. przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej.
Wśród inwestycji są też zadania w oświacie. To m.in. modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 10, przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego wraz z odnowieniem elewacji, prace w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, czy rozpoczęcie budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 5. Wydatki obejmują także dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4.

– W budżecie przewidzieliśmy też środki na modernizację Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich, jednak przedsięwzięcie to jest uzależnione od pozyskania na ten cel wsparcia zewnętrznego – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

To nie koniec sportowych inwestycji w oświacie, gdyż w projekcie budżetu są też zapisane środki na oświetlenie boisk piłkarskich przy SP 5, SP 10 oraz ZSWiO nr 7.

– W przyszłym roku takie zadanie byłoby wykonane przy jednym z tych obiektów, zaś kolejne byłyby realizowane sukcesywnie w latach kolejnych – dodaje prezydent.

Wśród inwestycji są też zabezpieczone pieniądze na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu elektormobilności (13.428.244 zł).

Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku, a w planach jest termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 (2.040.000 zł).

- Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (18.936.397 zł), kredyty długoterminowe (12.456.753zł) środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (25.093.481 zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11.734.292 zł) – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Czytaj też:Ratownicy dogadali się z marszałkiem

Miasto wyda więcej na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Zaplanowano wyższe środki na zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) o 229.664 zł niż w roku bieżącym.

W sumie ze środków własnych przeznaczono 2.785.000 zł, z tego: na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej – 525.000 zł, na realizację Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 100.000 zł, w zakresie pomocy społecznej – 180.000 zł (na dożywianie ludzi ubogich i prowadzenie placówek wsparcia dziennego), w zakresie sportu w sumie 1.380.000 zł, z tego 200.000 zł na dotacje przyznawane w trybie pozakonkursowym - na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Natomiast na realizację programów sportowych, których realizatorzy zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert 1.180.000 zł. W zakresie turystyki i rekreacji 350.000 zł, w tym m.in. na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz kąpieliska miejskiego, w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – 150.000 zł, na zadania w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej – 30.000 zł, w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych – 30.000 zł, w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 20.000 zł.

– Zapisaliśmy także więcej środków na stypendia dla uczniów. Zobowiązałem Wydział Edukacji do opracowania nowego regulaminu ich przyznawania – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy”.

– Przeznaczamy 300 tys. zł na kontynuację projektu wymiany pieców oraz drugie tyle na zakup smogobusa do Straży Miejskiej – dodaje prezydent Mariusz Chrzanowski. W projekcie budżetu znalazły się także środki na opracowanie dokumentacji na powstanie strefy relaksu w okolicach Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Jej realizacja została przewidziana na 2022 rok.

Ponad 42 mln zł miasto wyda na edukację

Jednym z ważniejszych elementów łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.453.403 zł. - Stanowi to tylko 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski. Z tytułu dotacji „przedszkolnej” miasto ma otrzymać 2.799.313 zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 42.453.690 zł, czyli 27,62%.

- Wydatki bieżące łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wyłączając wydatki na projekty z udziałem środków UE – informuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział „Oświata i wychowanie”, tj. 31,82%, duży udział ma również dział „Rodzina”, tj. 20,23%. Łącznie, działy edukacyjne oraz działy z zakresu pomocy społecznej stanowią 62,33% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2020 r. struktura wydatków w 2021 r. jest podobna, poza działami „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, którego udział w budżecie zmniejszył się o 3,66%, „Transport i łączność” – spadek o 2,95%. Powodem spadku są planowane niższe wydatki na inwestycje w tych działach. Z kolei działem, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o 2,57% jest „Rodzina”. Zostało to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

Deficyt pokryje kredyt
W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia w związku z tym deficytu budżetu, który ma wynieść 12.456.753 zł, założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2021 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł, z tego na planowane rozchody 12.543.247 zł. Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty.

– Liczymy jednak, że dzięki podejmowanym przez nas działaniom, kredyt w takiej wysokości nie będzie potrzebny, podobnie jak to już miało miejsce w poprzednich latach – zauważa prezydent Mariusz Chrzanowski.

Planowany poziom długu na koniec 2021 roku wynosi 39,25% planowanych dochodów ogółem w 2021 r.tj. 173.506.658,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r. Deficyt planowany na 2021r. wynosi 12.456.753 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

Via Baltica. Wojewoda wydał decyzję na łomżyński odcinek dro...

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie