Urząd wojewódzki i marszałkowski

Instytucje Łomża: załatw wszystkie swoje sprawy urzędowe.
Urząd wojewódzki i marszałkowski